Co oznaczają S1 i S6 podawane przy mocach silnika?

006-bernardo-dmt-16V

S1 100 % – to moc silnika przy pracy ciągłej pod pełnym obciążeniem

S6 40 % – to moc silnika przy pracy przerywanej z przerwami jałowymi sięgającymi 40 %